חדשות


בבית הספר ''פרדס צפוני'' ציינו את יום הסובלנות הבינלאומי

יום הסובלנות הבינלאומי צוין ברחבי העולם בשבוע שעבר. בבית הספר היסודי 'פרדס צפוני' ביבנה צוין היום במגוון פעילויות.

בביה"ס  מקפידים על סובלנות וקבלת האחר כאורח חיים. בכיתות נערכו ''סיעורי מוחות'' לבירור אישי של חוויות סובלנות וחוסר סובלנות כתשתית לשיח ולמידה. התלמידים הגדירו את המושג "סובלנות" מהיבטים שונים. בשיעור אומנות עסקו התלמידים ביצירת בובות מעיסת נייר בדגש על השונות, במפגש בוקר ישראלי שרו תלמידי בית הספר את שיר "השווים" בליווי תנועות שפת הסימנים. תלמידי כיתה ה' יזמו הפסקה פעילה סביב ערך הסובלנות.

יום הסובלנות הבינלאומי מאפשר לנו לבחון את עצמנו,לאתר את חוסר הסובלנות המתבטאת באפליה, אלימות ואי צדק, הנובעת מחוסר ידע ומפחד", אומרת מנהלת בית הספר, מירה צדוק ומוסיפה כי "סובלנות הינה כבוד, קבלה והערכה לש וֹנו ת העשירה של התרבויות בעולמנו, צורות הביטוי שלנו והדרכים להיות אדם. הסובלנות מטופחת ומפותחת באמצעות ידע, פתיחות, תקשורת וחופש מחשבה וערכים אלה מועברים לתלמידים באופנים שונים". 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.