• ועדות עיריית יבנה (החלטות)
שם הועדהתאריך הועדה
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת בטחון 29.01.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת בטחון 23.11.2015
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת בטחון 01.12.2015
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת בטחון 30.05.2016
 • ועדת ביקורת
שם הועדהתאריך הועדה קובץ PDF
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 09.09.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 20.10.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 17.08.2015
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 23.11.2015
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 22.12.2015
 • הוועדה למאבק בסמים
שם הועדהתאריך הועדה
תמצית פרוטוקול ישיבת הוועדה למאבק בסמים 30.12.2014
 • הוועדה להנצחת קורבנות הטרור
שם הועדהתאריך הועדה
תמצית פרוטוקול ישיבת הוועדה להנצחת קורבנות הטרור 24.11.2014
 • הוועדה לחינוך
שם הועדהתאריך הועדה
תמצית פרוטוקול ישיבת הוועדה לחינוך 27.07.2015
תמצית פרוטוקול ישיבת הוועדה לחינוך 29.07.2014
 • ועדת כספים
שם הועדהתאריך הועדה
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת כספים 25.01.2016
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת כספים11111 26.10.2015
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת כספים 01.12.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת כספים 02.06.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת כספים 09.09.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת כספים 20.10.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת כספים 02.03.2015
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת כספים 08.06.2015
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת כספים 21.09.2015
 • ועדת מכרזים
שם הועדהתאריך הועדה
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 20.02.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 08.05.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 13.07.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 20.07.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 03.08.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 25.08.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 17.11.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 22.01.2015
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 27.04.2015
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 11.05.2015
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 18.05.2015
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 22.06.2015
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 30.07.2015
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 17.08.2015
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 30.08.2015
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 23.11.2015
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 25.01.2016
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 24.02.2016
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 13.06.2016
 • ועדת מלגות
שם הועדהתאריך הועדה
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מלגות 14.01.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מלגות 30.09.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מלגות 17.11.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת מלגות 08.11.2015
 • ועדת משנה פסח
שם הועדהתאריך הועדה
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת משנה פסח 12.03.2014
 • ועדת קליטה ועליה
שם הועדהתאריך הועדה
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת קליטה ועליה 30.06.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת קליטה ועליה 30.12.2014
 • ועדת שמות
שם הועדהתאריך הועדה
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת שמות 13.01.2014
תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת שמות 09.08.2015
 • ועדת הקצאות
שם הועדהתאריך הועדה
ספר הקצאות
 • ועדת תמיכות
שם הועדהתאריך הועדה
תמיכות שחולקו בשנת 2014
תמיכות שחולקו בשנת 2015

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2015 © All rights reserved