חדשותאושר תקציב העירייה לשנת 2017 יותר השקעה בחינוך, יותר השקעה ברווחה

"העמקת סל השירותים לתושב, תנופת הפיתוח וההשקעות בחינוך, ברווחה, בשטחים הציבוריים ובפיתוח ושדרוג השירותים בעיר".

תקציב עיריית יבנה לשנת 2017 אושר אמש (א') בישיבת מליאת מועצת העירייה. התקציב יעמוד על 311,455,000 ₪ מתוכם 34.3% מהתקציב יושקעו בחינוך, 11% ברווחה ושירותים חברתיים. ההוצאה בחינוך על כל תלמיד בעיר בשנת 2017 תעמוד על 10,268 ₪!

ראש העיר, צבי גוב-ארי: "תמשך העמקת סל השירותים לתושב, תנופת הפיתוח וההשקעות בחינוך, קידום המצויינות לצד השקעה באוכלוסיות חלשות ובשירותים החברתיים".

מועצת עיריית יבנה אישרה את תקציב העירייה לשנת 2017 העומד על כ-311 מיליון שקלים. התקציב גובש לאחר עבודה יסודית ומעמיקה שהתקיימה במהלך החודשים האחרונים בראשותו של ראש העיר, צבי גוב-ארי, במהלכם התקיימו פגישות עבודה ודיונים פנים-ארגוניים ברמה אגפית לצורך גיבוש התקציב השנתי הנגזר מתכנית העבודה שקבע ראש העיר. ראש העיר הנחה את מנהלי האגפים להמשיך לפעול בקפדנות ובהתייעלות תוך שמירה על יעדי התקציב.

הצעת התקציב לשנת 2017 מאוזנת וכוללת אתגרים רבים ומורכבים הלוקחים בחשבון את הפיתוח המואץ של העיר, טיפול בשכונות הוותיקות, בניית בתי ספר, גנים, תשתיות על עירוניות ועוד. העירייה תמשיך במתן מענה לצורכי החינוך המיוחד, חיזוק החינוך הטכנולוגי, שדרוג יכולת ההוראה, בנייה ופיתוח תשתיות מוסדות החינוך ועוד.

ראש העיר צבי גוב-ארי הדגיש במהלך ישיבת המועצה כי התקציב מספק מענה הולם להמשך פיתוח העיר והמשך מתן סל שירותים איכותי ומגוון לתושבים.

גוב-ארי: "בשנה האחרונה הושקעו בפיתוח העיר מיליוני שקלים, תנופת הפיתוח והבנייה נכרת והינה תוצר של תכנון ארוך טווח בהתאם ליעדים שקבענו. האיתנות הכלכלית מתבטאת בכך שכ-65% מההכנסות העירייה הינן עצמיות כאשר היתרה ממקורות ממשלתיים. התקציב מבטא את המשך מגמת ההתייעלות תוך העמקה ושמירה על רמת השירות לתושב. נמשיך להרחיב את סל השירותים, להשקיע במוסדות החינוך ובתלמידים, לפתח תשתיות עירוניות ומתקני ציבור תוך שימת לב לצרכים בשכונות הוותיקות, לטפח את הפארקים והגנים הירוקים ועוד". חשוב לציין כי פרעון המלוות ממשיך להצטמצם וייקטן השנה בכ-15% ביחס לשנה קודמת.

כזכור, אך לאחרונה זכתה עיריית יבנה בפרס שר הפנים על ניהול כספי תקין לשנים 2014-2015, פרס מעיד על התנהלות מקצועית ואחראית של העירייה ועמידתה ביעדים ובקריטריונים שקבע משרד הפנים.

ראש העיר הודה ליו"ר ועדת הכספים, מ"מ וסגן ראש העיר ד"ר אהוד ויצמן ולחברי הוועדה, לצוות אגף הגזברות בראשותה של הגזברית תמר קופר ולמנהלי האגפים והמחלקות על תרומתם להכנת התקציב העירוני ויישום תכנית העבודה.

פורסם בתאריך: 01/11/2016 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.