חדשות


עיריית יבנה תפעיל יחידת שיטור עירונית

להגברת ביטחון התושבים.

אושר חוק העזר להסדרת השמירה

מועצת העירייה אישרה ביום רביעי, 18 ביוני 2014, חוק עזר עירוני חדש, שמטרתו לאפשר הפעלת שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי הממומנים מאגרה. חוק זה מתאפשר לאחר שהעיר נכללה בפיילוט הארצי שאושר ע"י ממשלת ישראל ולאחר דרישת העירייה מזה כשנתיים להקמת משטרה עירונית.

נושא השמירה ותחושת הביטחון האישי ואיכות החיים של התושבים הינו ערך מרכזי ובעל חשיבות עליונה בפעילותה של העירייה. הודות לפעילותו של ראש העיר, צבי גוב-ארי מול הגורמים הממשלתיים, נבחרה העיר יבנה מבין מספר ערים בודדות, להשתתף בפיילוט של שיטור עירוני בשיתוף המשרד לביטחון פנים, בהתאם להחלטת הממשלה. המועצה אישרה את ההחלטה פה אחד למעט שני נמנעים.

עפ"י התכנית, יוזם ראש העיר הקמת יחידה משולבת, עירייה-משטרה, על-מנת להגביר את תחושת הביטחון האישי של התושבים ולהתמודד בצורה יעילה ומהירה עם כל מקרה של אלימות ופשיעה, סדר ציבורי, עבירות רכוש, תנועה, איכות הסביבה ומניעת ונדליזם. כוח היחידה יחל לפעול בחודש נובמבר ויכלול 10 שוטרים, 10 פקחים, מנהל יחידה ושתי ניידות, שיקיימו סיורי שטח ממונעים ורגליים ברחבי העיר, 24 שעות ביממה ו-7 ימים בשבוע. הסיירים יגויסו באופן ייעודי לטובת שמירה על הסדר הציבורי וביטחונם האישי של התושבים, כאשר כוח השיטור יקדיש את פעילותו לנושאים שבתחום העיר בלבד. העלות השנתית של היחידה מסתכמת בכ-2.2 מיליון ש"ח.

היחידה המשולבת תאפשר לעירייה לקבוע מדיניות ולממשה באמצעות כוח יעודי, מקצועי ובעל סמכויות נרחבות, באופן שיחזק את תחושת הביטחון של התושב ויטפל במפגעים המטרידים את התושב.

מימון הפרויקט יעשה באמצעות גביית היטל מתושבי העיר למימון שירותים אלה (שכר, רכב, תחזוקת מצלמות אבטחה וכו'). התעריף שנקבע כהיטל שמירה מבוסס על הוראות חוזר מנכ"ל ותחשיבי העירייה, כאשר כל כספי ההיטל ינוהלו בחשבון יעודי, אשר ישמש אך ורק למימון השמירה והאבטחה בעיר. חוק העזר טעון אישור משרד הפנים.

עלות חודשית לבית מגורים ביבנה: בין 11-22 ₪

עיריות בדירוג סוציו-אקונומי של יבנה (דירוג 5) רשאיות לגבות 1.83 ₪ למ"ר. חרף זאת החליט ראש העיר להפחית את ההיטל למינימום האפשרי ולהסתפק בסך של 1.33 ₪ למ"ר בלבד. בתחשיב ההיטל לא יכללו שטחים משותפים בבנייני מגורים וכל הזכאים כיום לפטור או להנחה בארנונה יהיו זכאים לפטור או להנחה בשיעור זהה מתשלום ההיטל.

כך לדוגמא, המשמעות הכספית לבית מגורים של 100 מ"ר – תשלום סך של 11 ₪ לחודש (133 ₪ לשנה). בית מגורים של 200 מ"ר – תשלום סך 22 ₪ לחודש (266 ₪ לשנה).

ראש העיר, צבי גוב-ארי אמר השבוע כי הוא תקווה שהפעלת המשטרה העירונית תהווה מענה ובשורה לתושבי העיר בכל הקשור לתחושת הביטחון, הסדר הציבורי ואיכות החיים. "העיר יבנה מתפתחת בקצב מהיר עם אתגרים רבים ועל-כן החלטנו לקחת על עצמנו את האחריות ולהקים כוח עירוני מיוחד ואף לחוקק לצורך כך חוק עזר עירוני. כעירייה אנו פועלים בכל דרך בה נוכל לסייע לחיזוק תחושת הביטחון ולשמירה על איכות החיים". 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.