חדשות


אור ירוק לשדרוג האצטדיון העירוני

אושרה המלצת ועדת המכרזים שדנה בנושא שדרוג איצטדיון הכדורגל העירוני. במכרז זכתה החברה הקבלנית ''דלרסיז גרי פלוס'' בע"מ שתבצע את העבודות לשדרוג האיצטדיון והתאמתו לדרישות ההתאחדות לכדורגל לקיום משחקי הליגה הלאומית.

הכוונה היא להתחיל בביצוע העבודות במהלך התקופה הקרובה.

את התכנית תכנן משרד האדריכלות "קו בנוף", בעל ניסיון רב בתכנון מתקני ספורט ברחבי הארץ. התכנית כוללת הקמת יציע דרומי (מאחורי השער) ובו 500 מקומות ישיבה, זאת בנוסף ל-1,500 מקומות ישיבה בטריבונות הקיימות כיום. במקביל יוארך שטח המגרש צפונה ומשטח הדשא יטופל תוך הסדרת המפלסים. מגדל התקשורת יעוצב מחדש ויזכה למראה חדשני. מתחת מגדל התקשורת יוקם מתחם לקהל המכובדים.

כל המבנים הישנים והחומה בחלקו הצפוני של האצטדיון יוסרו. לפי התכנון יוקמו באיצטדיון שירותים ועמדת מכירה (מזנון) לטובת הקהל משני עברי המגרש, ויוצבו מבנים יבילים שישמשו את השחקנים והשופטים על-פי התקנות והדרישות המחייבות של ההתאחדות לכדורגל. מבנים אלה ניתנים להעתקה כאשר ניתן יהנה להקים מגרש חדש באזור המערבי של העיר.

 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.