חדשות


תושבי העיר יבנה היקרים!

בשנת 2011 ביצעה העירייה סקר עמדות, תפיסות והערכות של תושבי יבנה בנושאים שונים הנוגעים לעיר.

הסקר איפשר איתור נושאים הטעונים שיפור, אין לי ספק שההבדל נראה לעין והתחושות השתפרו מאז קיום הסקר.

אני מתכבד להעביר הסקר לעיונכם ומבטיחכם כי סקרי העתיד יצביעו על שיפור מהותי שאנו דואגים לעשות יום-יום.

שלכם,

צבי גוב-ארי

ראש העיר 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.