חדשותרישום לגנים העירוניים לשנת הלימודים התשע"ח לגן חובה, טרום חובה, טרום טרום חובה

הורים יקרים,

בשנת הלימודים התשע"ח יגיעו ילדכם לגיל בו תוכלו להגיש בקשה לקבלם לגן עירוני.

למידעון הרישום המלא לחץ כאן

מועדי רישום:

החל מיום ראשון, ב' בשבט תשע"ז, 29/01/2017

ועד יום ששי, כ"א בשבט תשע"ז, 17/02/2017

רישום באינטרנט:

להרשמה לגני הילדים וכיתות א' לחץ כאן

תושבים המתגוררים ביבנה וכתובתם בתעודת הזהות מעודכנת יבצעו את הרישום באתר האינטרנט בלבד בכתובת: www.yavnecity.co.il. האתר יפתח לרישום ב-29/1/17.

תושבים שאין ברשותם אינטרנט יוכלו להגיע לעמדות תמיכה לרישום באינטרנט:

ימים ושעות קבלת הקהל בעמדות התמיכה: אגף החינוך, רחוב הנשר 1, ביום ב' – 30/01/17, ביום ד’ – 01/02/17 בשעות 18:30 – 16:00.

הנרשמים לגני הילדים בחינוך המוכר שאינו רשמי - הרישום יבוצע בבתי הספר בתקופת הרישום

רישום במחלקת גני ילדים באגף החינוך הרישום יתבצע במקרים הבאים בלבד:

שינוי כתובת מגורים

תושבים חדשים בעיר

במועדים הבאים: אגף החינוך, רחוב הנשר 11, 16/02/17 – 05/02/17 בימים א'-ה' 12:30 - 08:30 ובימי ב' וד' 18:30 – 16:00.

הנכם מתבקשים להצטייד במסמכים הבאים:

1.צילום תעודות זהות מעודכנות של שני ההורים כולל הספח עם פרטי הילד (לא תתקבל תעודה מזהה אחרת).

2.פרטי כרטיס אשראי בתוקף.

3. כתב הסכמה חתום (מצורף לערכת הרישום).

במקרים הבאים יש להצטייד גם במסמכים נוספים:

תושבים הגרים בשכירות –

צילום חוזה דירה בתוקף.

צילום תעודת זהות עם כתובת מעודכנת.

תושבים חדשים בעיר –

מספר משלם במגע”ר - יש להגיע לאגף החינוך רק לאחר קבלת מספר משלם במגע”ר.

ביטול רישום מהרשות הקודמת לשנה"ל תשע"ח.

צילום חוזה דירה.

צילום תעודת זהות עם כתובת מעודכנת.

מספר משלם במגע”ר.

לצורך קבלת מספר משלם יש לגשת לחברת הגבייה ברחוב התנאים 1, יבנה, בימים א’-ה’שעות 08:00-12:00 ובימים ב’, ד’ בין השעות 16:00-18:00.

הורים עצמאיים (הורים החיים בנפרד):

ימלאו כתב הצהרה והתחייבות ויעבירו אותו במהלך תקופת הרישום למחלקת גני ילדים בפקס: 08-9425559, או במייל: ganim@yavne.muni.il (נמצא בחוברת המצורפת ובאתר הרישום).

ניתן לצרף את הטופס החתום במהלך תהליך הרישום באינטרנט, ללא העברת מסמך זה, תהליך הרישום לא יושלם.

אנו מאחלים לכם ולילדכם שנת לימודים פורייה ומהנה.רישום לכיתות א' לשנה"ל תשע"ח

הרישום למוסדות החינוך יתקיים בין התאריכים 29.1.2017-17.2.2017

באמצעות אתר האינטרנט בלבד בכתובת – www.yavnecity.co.il

למידעון הרישום המלא לחץ כאן

משפחות ללא גישה לאינטרנט מוזמנות לאגף החינוך ברחוב הנשר 11 יום ב' 30.1.2017 ויום ה' 2.2.2017 .

רישום תושבים חדשים בעיר:

בעת הפנייה עליכם להצטייד במסמכים הבאים:

המסמכים הדרושים לרישום תושב חדש:

1. חוזה רכישת דירה/השכרת דירה .(תוקף אכלוס עד דצמבר 2017).

2. תעודת זהות של שני ההורים כולל ספח.

3. טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.

4. גיליון ציונים.

כל המסמכים יוגשו בעותק מצולם

בקשות העברה

בקשת העברה למוסד חינוכי אחר ניתן לבצע דרך אתר האינטרנט בלבד. האתר יפתח לטובת העניין בתאריך 19.2.17.


רישום לצהרונים

הרישום והתשלום לצהרונים יתבצע באתר הרשת למרכזים קהילתיים:

www.matnasyavne.co.il

פורסם בתאריך: 12/01/2017 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.