חדשות


רישוי קייטנות פרטיות לקיץ תשע"ה 2015

אנו מבקשים להביא לידיעת מפעילי קייטנות הקיץ בתחום העיר יבנה כי בהתאם לחוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968, צו רישוי עסקים התשע"ג 2013 , תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש) תשל"ו - 1970 וכן בהתאם לחוק הפיקוח על הקייטנות תש"ן- 1990, חלה חובה לטפל בהוצאת רישיון עסק מטעם העירייה לפני פתיחת פעילות של קייטנה.

רישיון זה נועד להסדיר ולהבטיח תנאי תברואה נאותים וסידורי אבטחה ובטיחות לילדים השוהים בקייטנות אלו.

מפעילי קייטנות פרטיות נדרשים להגיש בקשה לרישיון, במחלקת רישוי עסקים הנמצאת ברחוב התנאים 1, יבנה, בצירוף פרטים על מהות הקייטנה ומפעיליה, תוכנית סניטרית, הכוללת מפה מצבית או תרשים סביבה, כולל המיקום המדויק של כל פעילות הקייטנה.

הגשת הבקשה תעשה 14 יום לפחות לפני פתיחת הקייטנה.

להורדת טופס הגשת בקשה לחץ כאן 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.