חדשותמבצע לטיפול בכלי רכב נטושים בעיר יבנה

העירייה רואה בכלי רכב נטוש העומד בשטח הרחוב מפגע תברואתי ובטיחותי. ראש העיר, צבי גוב-ארי הנחה לבצע מבצע לסילוק כלי רכב נטושים משטחי העיר בהתאם להוראות חוק שמירת הסדר והניקיון. בחוק מוקצים פרקי זמן לפינוי הרכב ואם הוא אינו מסולק על ידי בעליו, רשאית העירייה לפעול לפינויו.

ביום שלישי 14.7.15 נערך מבצע של יחידת השיטור העירוני והאגף בנושא איתור כלי רכב נטושים (גרוטאות רכב).

במהלך היום ביצעו פקחי היחידה מיפוי רחב היקף בעיר במהלכו אותרו כ-100 כלי רכב נטושים אשר סומנו במדבקה ולבעליהם ניתנת אפשרות לפנות את הרכב בתוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה. בשלב הבא ובמידה והרכב לא מפונה עובר הנושא לטיפול משפטי ואכיפתי ובעלי הרכב עשוי להיתבע לתשלום קנסות בסך של אלפי שקלים. בעירייה קוראים לבעלי הרכבים הנטושים לפנותם ולהימנע מקנסות כספים כבדים ועוגמת נפש מיותרת.

חשוב לציין כי הצבת רכב נטוש במקום חנייה מסודר אינה פוטרת את בעליו מהחובה לפנותו לאלתר.

פורסם בתאריך:16.07.2015 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.