חדשותכללי התנהגות והסדרי ביקור בפארקים העירוניים בגינות הציבוריות

תושבים ומבקרים יקרים,

הפארקים העירוניים הוקמו לרווחת תושבי העיר ולהנאתם.

להלן הנחיות וכללי התנהגות בפארקים:

אין להדליק אש, מנגלים או מדורות בשטח הפארק, למעט בפארק הסנהדרין ופארק השרון.>

חל איסור על כניסת כלי רכב לשטח הפארק.

רכיבה על אופניים מותרת אך ורק בשבילי אופניים.

חל איסור כניסה ונסיעה עם אופניים חשמליים.

השימוש במתקנים הוא באחריותו המלאה של המשתמש/ים ו/או המבוגר המלווה.

חל איסור מוחלט לטפס על העמודים או סככות הצל.

חל איסור כניסה לבריכות האקולוגיות והוצאת דגים מהמים.

השימוש במתקני המשחקים והספורט מותר בכפוף לגילאים המותרים לשימוש המצוינים על גבי השלטים ובהשגחת מבוגר בהתאם לצורך.

נא לשמור על שלמות המתקנים וניקיון הסביבה.

חל איסור מוחלט לגעת במערכות חשמל ותאורה.

אין לשתות מים מתשתית המים המיועדת להשקיה.

ביקור קבוצות מאורגנות, אירועים וכינוסים בפארקים העירוניים

ביקורים של קבוצות מאורגנות, פעילויות בית ספריות, סיורים, טיולים, אירועים וכינוסים בשטח הפארק/גינה מחייבים אישור ותיאום מוקדם עם העירייה ועמידה בתנאים מקדמיים.

אופן הגשת הבקשה

1. יש להגיש בקשה לביקור בפארק/גינה המפרטת את מועד הביקור ומספר המשתתפים. את הבקשה יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת mayor@yavne.muni.il או בפקס: 08-9433421.

2. יש להציג התחייבות חתומה של המבקש וכן אישור עו"ד בדבר כתב שיפוי כנגד כל תביעה, נזק, תאונה של צד ראשון וצד שלישי.

3. יש להציג התחייבות לליווי קב"ט לקבוצה אשר יתודרך ע"י הקב"ט העירוני.

4. הצגת תעודת ביטוח לתלמידים/מבקרים.

5. המבקש יגיש את האישורים לעיל לפחות שלושה ימים לפני הביקור.

6. קבלת אישור העירייה בכפוף למילוי התנאים.

שיתוף הפעולה שלכם חשוב לנו. יחד נשמור על עיר נקייה ומטופחת!

פורסם בתאריך: 02/04/2017 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.