חדשותגיאוגרפיה אדם וסביבה בבית חינוך "פרדס צפוני"

במסגרת לימודי הגיאוגרפיה בשכבת ו' עם המחנכות שרון כלימי -טלקר ואורנה פלח, בבית החינוך "פרדס צפוני" התבקשו התלמידים להציג בדרך יצירתית את המושג "פיתוח הארץ". לדוגמה: פיתוח אתרי טבע, פיתוח כלכלי פיתוח תחבורה וכו'..

במטרה להכיר את קשרי הגומלין בין האדם, הטבע והנוף היצורים יחד את הסביבה.

עולם התוכן של הגיאוגרפיה מעניק לתלמידים ידע, ערכים ומיומנויות המתאימות למגוון תחומי דעת המזמן שילוב חדשנות בפדגוגיה שבאה לידי ביטוי בפדגוגיה דיגיטלית השוזרת תקשוב באפן משמעותי ובעקבות כך משנה את תפקידו של המורה שהופך ממעביר ידע למנחה ובכישורי חשיבה התורמים לפיתוח לומדים עצמאיים שיוכלו לתפקד בתבונה וביעילות בעולם של המאה ה- 21.

בתהליך העבודה פגשו התלמידים בסוגיות אקטואליות בתחומי החברה, התרבות, הסביבה הכלכלה והתכנון וטיפוח אחריותו של האדם לסביבה ולפיתוחה בדרך של קיימות האדם הוא גורם מרכזי המושפע, משפיע, משנה, מסתגל ולעיתים אף פוגע בסביבה הטבעית.

הנושאים ודרך ההצגה שבחרו תלמידי השכבה היה מגוון וססגוני בין הדגמים הציגו את התפתחות התחבורה הציבורית בישראל משנות ה- 50 עד ימינו, שרטוט של עיר הבה"דים בנגב, דגם של רכבת העמק, דגם של השקיה בעזרת טפטפות, דגם של גידול פלפלים בחממות, מצגות בנושא תגליות והמצאות ישראליות, קולאז' המציג את הפסיפס האנושי המגוון בישראל, דגם של מטרופולין ת"א, שכונה ירוקה וחדשנית בה יש מרחבים ירוקים, פארקים, גני שעשועים, בית ספר, גני ילדים, מערכת פינוי אשפה תת קרקעית.

את העבודות הציגו תלמידי השכבה בתערוכה ושתפו בחוויות מתהליך עבודתם ומהידע החדש שרכשו.

התלמידים שתפו בהנאה שלהם מיכולת לבחור נושא שמעניין אותם בפיתוח הארץ וממקורות ההשראה השונים לעבודתם.

יש תלמידים שסיפרו שהשינוי החל בעיר בשנים האחרונות הוביל אותם להכין דגם על השכונה. במהלך הכנת הדגם ספרו הילדים שלמדו דברים חדשים על הפיתוח העירוני וכמה תכנון צריך לפני שבונים שכונה חדשה.

שיעורי התעשידע בהם לקחו חלק בשנה שעברה תלמידי השכבה, ממסגרת לימודי א"י המתקיימים בבית הספר הכירו התלמידים המצאות ותגליות ישראליות. הידע נבנה בתהליך פעיל שבו הלומדים מעמקים את הבנתם בתכנים ונעזרים בנתונים רלוונטיים לעבודתם. ההבנות שרכשו התלמידים ביחס לסביבתם הקרובה מהווה תשתית לבניית הבנות גיאוגרפיות חדשות בסביבות רחוקות ורחבות יותר תוך שימת דגש והעמקת הלמידה בדרך החקר.

פורסם בתאריך: 02/11/2016 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.