חדשותבית ספר בטוח לידיעת התלמידים: חל איסור כניסה באופניים חשמליים לשטח בית הספר.

החל משנת הלימודים הנוכחית חל איסור מוחלט לרכוב על אופניים חשמליים בשטח בתי הספר בעיר.החלטה בנושא התקבלה במטרה להגביר את הבטיחות בשטח בתי הספר ולאור מספר מקרי היפגעות תלמידים כתוצאה מרכיבה על אופניים חשמליים. לצורך כך הועתקו עמדות חנייה לקשירת האופניים אל מחוץ לשטח בתי הספר בתיכוניים.

השימוש באופניים חשמליים ע"י בני נוער תפס תאוצה רבה בשנים האחרונות. עפ"י החוק נסיעה באופניים חשמליים מותרת מגיל 14 ומעלה על שבילי אופניים בלבד ומגיל 16 ומעלה על כביש ציבורי. כמו כן חלה חובת חבישת קסדה בזמן הרכיבה בכל גיל ובכל נסיעה. חל איסור מוחלט על התלמידים בבתי הספר היסודיים להגיע עם אופניים חשמליים לבית הספר.

אנו מבקשים מהתלמידים ומהורים שיתוף פעולה וסיוע באכיפת החוק והנהלים על מנת למנוע אירועים בטיחותיים סביב הנושא.

פורסם בתאריך: 31/08/2016 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.