חדשות


גם אתם יכולים להיות ''נאמני ניקיון''

עליית מדרגה נוספת בהתמודדות עם השלכת פסולת בשטח הציבורי: עיריית יבנה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה יקיימו קורס הכשרה למתנדבים נאמני ניקיון המיועד לכל אחת ואחד מתושבי העיר החשים הזדהות עם הצורך בהגנה על הסביבה ועל משאבי הטבע, ומעוניינים גם לפעול למען מטרה זו. אכיפת חוק שמירת הניקיון היא הדרך, ומערך נאמני ניקיון הוא המסגרת.

נאמני ניקיון הינם ה"עיניים" של כולנו בסביבה, מדווחים על מפגעים סביבתיים ומהווים מופת ודוגמא לשמירה על הסביבה למען החברה. בעלי תעודת נאמן ניקיון רשאים, מתוקף הכשרתם וסמכותם על-פי "חוק שמירת הניקיון", לפעול נגד העוברים על החוק ולהגיש דוחות עבירה למערך ברירות המשפט במשרד להגנת הסביבה.

ההכשרה תמשך כשעתיים ותעסוק בנושאים כגון חוק שמירת הניקיון, סמכויות, אכיפה, הנחיות לרישום דוחות, נהלים ועוד. למשתלמים תוענק תעודת "נאמן ניקיון" החתומה על ידי השר להגנת הסביבה. ההכשרה אינה כרוכה בתשלום ומותנת ברישום מוקדם במשרדי האגף לשיפור פני העיר, בטלפון: 08-9433344 או בדואר אלקטרוני: itzchak@yavne.muni.il

ראש העיר, צבי גוב-ארי קרא השבוע לתושבים שאכפת להם להצטרף ליוזמה ואמר כי "בכל הקשור להתנהגותו של הפרט בד' אמותיו ויחסיו עם סביבתו, נתונה השמירה על הניקיון גם בידיו של הציבור. רעיון נאמני הניקיון עולה בקנה אחד עם המדיניות העירונית ושאיפתנו לכך שהתושב יחוש במרחב הציבורי כאילו היה ביתו הפרטי". 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.