חדשות


מניעת מטרד יתוש הנמר האסיאתי

בחודשים האחרונים נפוץ באזורנו יתוש הנמר האסיאתי אשר גורם למטרדי עקיצות קשים. יתושים אלו מתרבים בכל מקום בו מצויים מים - מיכלים, עציצים, תחתיות עציצים, בריכות נוי, כדים, צמיגים וכדומה.

עיריית יבנה מבצעת באופן שוטף פעילות מנע ברחבי העיר:

הדברה בתעלות ניקוז ובמקורות מים.

טיפול קבוע ושוטף באתרים העשויים להוות מוקד לדגירת יתושים.

טיפול מונע בשטחים ציבוריים ובמקורות מים סמוכים.

הצלחת פעילותנו תלויה רבות בעזרה שלכם ובשיתוף הפעולה מצידכם ואנו ממליצים לנקוט מספר פעולות שיסייעו לכולנו במניעת המטרד:

  1. אחת לשבוע ערכו סריקה יסודית באזור מגוריכם
  2. אתרו מוקדים עם מים עומדים ויבשו אותם
  3. נקזו מים עומדים ממרזבים סתומים, מקלטים מוצפים ובורות
  4. כסו ואטמו היטב כל מקור מים עומדים שאינו ניתן לניקוז.
  5. הכניסו דגים לבריכות נוי, הם טורפים את זחלי היתושים.
  6. חוררו או מלאו בחומר מילוי כלים העלולים לצבור מים.
  7. הימנעו מהשקיית יתר.
  8. דווחו למרכז השליטה 106 על מקורות מים עומדים.

זכרו מים עומדים הינם המקור לדגירת יתושים! בידכם למנוע את המטרד.

מרכז השליטה העירוני 106 עומד לשירותכם 24 שעות ביממה. למטלפנים מחוץ ליבנה 08-9433350. 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.