• פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר


ישיבה מס' ישיבה תאריך קובץ PDF קובץ שמע
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 1/14 19/11/2013

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין 2/14 09/12/2013
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 3/14 09/12/2013
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 4/14 08/01/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין 5/14 08/01/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין 6/14 08/01/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 7/14 12/02/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 8/14 12/03/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין 9/14 12/03/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 10/14 09/04/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 11/14 21/05/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין 12/14 18/06/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 13/14 18/06/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין 14/14 01/07/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 15/14 06/08/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 16/14 17/09/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין 17/14 17/09/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין 18/14 17/09/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין 19/14 30/10/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 20/14 30/10/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 21/14 23/11/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת ישיבת מועצה שלא מן המניין 22/14 24/12/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 23/14 24/12/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת ישיבת מועצה שלא מן המניין 24/14 24/12/2014
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 25/14 21/01/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 26/14 19/02/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 27/14 25/03/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת ישיבת מועצה שלא מן המניין 28/14 25/03/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 29/14 29/04/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 30/14 03/06/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת ישיבת מועצה שלא מן המניין 31/14 01/07/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 32/14 01/07/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 32/14 10/08/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 34/14 29/10/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 35/14 29/10/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 36/14 02/12/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת ישיבת מועצה שלא מן המניין 37/14 30/12/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 38/14 30/12/2015
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 39/14 27/01/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 40/14 24/02/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 41/14 09/03/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת ישיבת מועצה שלא מן המניין 42/14 09/03/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 43/14 02/05/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 44/14 02/05/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 45/14 07/06/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת ישיבת מועצה שלא מן המניין 46/14 07/06/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 47/14 12/07/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת ישיבת מועצה שלא מן המניין 48/14 12/07/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 49/14 31/08/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 50/14 28/09/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 51/14 30/10/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 52/14 30/10/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 53/14 23/11/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת ישיבת מועצה שלא מן המניין 54/14 23/11/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 55/14 22/12/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 56/14 22/12/2016
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין 57/14 25/01/2017
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין 58/14 25/01/2017
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין 59/14 28/02/2017
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין 60/14 22/03/2017
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין 61/14 04/04/2017

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved