חדשות


כינוס ישיבת מועצת העירייה הראשונה.

חברי המועצה הצהירו אמונים

ישיבת מועצת עיר הראשונה בקדנציה ה-14 התקיימה ביום שלישי, 19/11/13. ראש העיר, צבי גוב-ארי פתח את הישיבה ובירך את חברי המועצה הנבחרים- חדשים וישנים, ואיחל לכולם עבודה פורייה לרווחת תושבי יבנה וקידומה של העיר. גוב-ארי בירך את חברי המועצה היוצאת על תרומתם וציין כי לפתחה של מועצת העיר החדשה עומדים אתגרים רבים.

במהלך הישיבה קראו חברי המועצה את הצהרת האמונים.

מועצת העירייה אישרה את החלטת ראש העיר לבחירת סגני ראש העיר והאצלת סמכויות: במחצית הראשונה של הקדנציה (עד 30.4.16) ישמש מר משה חזות בתפקיד ממלא מקום וסגן ראש העיר וכממונה על תחום התחבורה והקליטה. מר רפאל (פאלי) כהן ישמש כסגן שני לראש העיר וכממונה על תחום הרווחה והשיכון. במחצית הראשונה של הקדנציה ישמש ד"ר אהוד וייצמן כסגן ראש העיר ללא שכר, ובמחצית השנייה יתמנה לתפקיד מ"מ וסגן ראש העיר (במקומו של מר חזות). ראש העיר הציג את ההסכם הקואליציוני בין סיעת ''יבנה שלנו'' לבין סיעת ''תפנית ליבנה'' כפי שנחתם לפני הבחירות. מועצת העירייה אישרה את הרכב ועדות המועצה. עוד נקבע כי מועד כינוס מועצת העיר יהיה בימי רביעי בתחילת כל חודש וכי הפרוטוקולים המלאים של ישיבות המועצה יפורסמו לעיון הציבור באתר העירוני.

במהלך הישיבה אושרה החלטת ועדת המלגות לסטודנטים. השנה תחלק העירייה מלגות ל-180 סטודנטים בסך כולל של 300,000 ₪ (עלייה של כ-10% ביחס לשנת 2012). עוד אושר עדכון תקציבי להרחבת מבנה לשכת הרווחה (שרותים חברתיים) בסך 811,118 ₪ במימון העירייה ומשרד העבודה והרווחה. כמו כן אושרו תקציבים להתאמת מבנה משרדי העירייה בסך 750,000 ₪ והצטיידות חדר כושר ושיפוץ מועדון מפתן ארזים בסך 97,860 ₪ במימון העירייה ומשרד העבודה והרווחה. 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.