חדשות


מיזם לביטחון תזונתי : עיריית יבנה מסייעת במימון סל מוצרים בסיסיים למשפחות מעוטות יכולת

המיזם הלאומי לביטחון תזונתי מסייע למשפחות בעלות הכנסה נמוכה המקבלות סיוע אחת לחודש בחבילות מזון שבאות להשלים את המחסור הכלכלי בו שרויות המשפחות.

מדובר בתוכנית משותפת לאגף לשירותים חברתיים בעיריית יבנה ובמימון משותף של משרד הרווחה, ג'ויינט ישראל ואש"ל ירושלים.

לאחרונה בשל העדר אישור תקציב המדינה עמד המשך פעילות המיזם בסימן שאלה. ראש העיר, צבי גוב-ארי נענה לבקשה ואישר מימון השתתפות העירייה בהוצאות דבר אשר מנע את הפסקת המיזם. בחודש מאי 2015 זכו כ-230 משפחות לסיוע בחבילות מזון בהיקף של כ-80 אלף ₪.

התוכנית הלאומית להבטחת מזון בבתי אב נועדה לסייע בהתמודדות עם תופעת החוסר במזון ומטרה לקדם את הביטחון התזונתי של תושבי ישראל, ברוח כבוד האדם ועקרונות השוויון, הצדק וההגינות ולהבטיח ביטחון תזונתי לאוכלוסייה.

הסיוע ניתן באמצעות חבילות מזון המחולקות אחת לחודש ומגיעות עד לביתם של המשפחות המוכרות לאגף לשירותים חברתיים, תוך שמירה על כבודם ופרטיותם (על המשפחה המטופלת להמציא מסמכים של הכנסות והוצאות של משק הבית ולפי כך נבחנת מידת זכאותם לסיוע).

הסל כולל מוצרים בסיסיים המהווים תשתית לביטחון תזונתי בקרב המשפחות.

ראש העיר אמר כי "יוקר מחירי המזון בישראל מהווים נטל הולך וגדל על משקי הבית והינו תורם מרכזי לשיעורים הגבוהים והמדאיגים של אי הביטחון התזונתי במדינה. עוצמתה המוסרית והערכית של שרשרת החברה לא נמדדת בכוחן של החוליות החזקות אלא דווקא באלה החלשות. משום כך אנו רואים חובה להיות שותפים במלאכת חיזוק החוליות החלשות ואימוצן לחיקנו החם". 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.