חדשות


חינוך: עיריית יבנה תעניק מלגות לסטודנטים אשר יסייעו לתלמידים בכיתות ט' לקראת המעבר לחטיבה העליונה

ראש העיר, צבי גוב-ארי אישר הקצאת שש מלגות כספיות לסטודנטים בני יבנה הלומדים בשנה"ל תשע"ד במוסדות להשכלה גבוהה, אשר יחנכו תלמידים מכיתות ט' לקראת המעבר לחטיבה העליונה.

חשוב לציין כי עפ"י החלטת ראש העיר, צבי גוב-ארי, מעניקה עיריית יבנה מידי שנה מלגות לסטודנטים בני העיר המתנדבים בקהילה המקומית בהיקף של כ-300,000 ₪.

ההחלטה התקבלה בוועדת המלגות העירונית בראשותו של חבר מועצת העיר, אלי מזוז, בעקבות הודעת המרכז הארצי של פר''ח (פרויקט חונכות) על צמצום מספר חונכיה בעיר לשנה זו.

מעיריית יבנה נמסר כי הסטודנטים שייבחרו לפרויקט יזכו במלגה כספית בסך 5,000 ₪ כל אחת. המעוניינים לשמש כחונכים יגישו מועמדותם באגף החינוך לא יאוחר מיום חמישי, 13.3.14 (יש לצרף קורות חיים, צילום תעודת בגרות ואישור לימודי תואר בשנה"ל תשע"ד בהיקף של 10 ש"ש לפחות במוסד אקדמאי מוכר). כתובת למשלוח: Rutish@Yavne.muni.il או להעביר את הטפסים לאגף החינוך רחוב הנשר 11, יבנה. 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.