חדשותמלגות לסטודנטים הלומדים לקראת תואר אקדמי – שנת הלימודים תשע"ז

עיריית יבנה מעניקה מלגות לימודים לסטודנטים תושבי העיר בלבד הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בשנת הלימודים תשע"ז.

הזכאות לקבלת המלגה ניתנת לסטודנטים הלומדים לפחות 10 שעות שבועיות ומתנדבים בקהילה.

מסגרות התנדבות ואנשי קשר מפורטים בלינק

טפסי בקשה למלגה יפורסמו בחודש מרץ 2017

מרכזת הוועדה: הגב' אורלי גולנסקי.

פרטים נוספים בטלפון: 08-9433305

פורסם בתאריך: 06-11-2016 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.