• מכרזים
מכרז מס' תאור מועד אחרון להגשהטופס הגשת מועמדות
עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנוער בבתי ספר 17/05/17
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים בפטור ממכרז
3/2017 בניית תיכון ש"ש בשכונה הירוקה 08/05/2017
הזמנה לכנס מציעים לרכישת זכויות חכירה ב-15 מתחמים (סה"כ 1,443 יח"ד) לבנייה רוויה בשכונת "נאות שמיר"- יבנה
קול קורא יצירת מאגר ספקים לגני ילדים

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved