• מכרזים
מכרז מס' תאור מועד אחרון להגשהטופס הגשת מועמדות
3/2017 קול קורא להפעלת תוכנית תעסוקה מוגנת לאוכלוסיית השיקוםתושבי העיר יבנה 24/04/2017
3/2017 בניית תיכון ש"ש בשכונה הירוקה 08/05/2017
5/2017 מכרז לביטוח הוצאות טיפולי שיניים לעובדי העירייה 27/03/2017
4/2017 תכנון והתקנה של כיסאות ומושבים באמפי-פארק 27/02/2017
הזמנה לכנס מציעים לרכישת זכויות חכירה ב-15 מתחמים (סה"כ 1,443 יח"ד) לבנייה רוויה בשכונת "נאות שמיר"- יבנה
קול קורא יצירת מאגר ספקים לגני ילדים

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved