תכנית מתאר מקומית  • מידע תכנוני ודו
  • מילון מונחים
  • שאלות נפוצות
  • דרכים להשפיע-שיתוף הציבור
  • שלבי הכנת התכנית
  • ?מהי תכנית מתאר מקומית
  • תכנית מתאר מקומית

שאלות נפוצות

מדוע נדרשת תכנית מתאר ליבנה?
תכנית מתאר מקומית מאפשרת פיתוח מושכל של שטחי היישוב, באמצעות קביעת הגדרות המייעדות את אזורי העיר השונים לתפקודים שונים כגון: מגורים, תעסוקה, מסחר ועוד. התכנית תורמת ליצירת וודאות תכנונית. פיתוח בהתאם לתכנית המתאר מאפשר לעיר לאגם משאבים, לחזק אזורים חלשים באמצעות תפקודים שונים שיוכנסו אליהם, להגביל מטרדים העשויים לפגוע באיכות החיים ולכוון את הפיתוח בהתאם לחזון המקום.

כיצד תכנית המתאר קשורה אלי כתושב?

תכנית המתאר קשורה למרבית הפעולות שאדם עושה בישוב מגוריו ויש לה השפעה ישירה על חייו. תכנית המתאר מגדירה לדוגמא היכן ימוקם מוסד חינוכי, איפה אפשר לפתוח נגריה והיכן אפשר לבנות בתים צמודי-קרקע או רבי-קומות. התכנית מקצה שטחים פתוחים וקובעת כללים המשפיעים על הרגלי הנסיעה שלנו, הבילוי והמגורים.

האם התכנית מתייחסת באופן דומה לכל האזורים בעיר?

תכנית המתאר מגדירה את ייעודי הקרקע והשימושים המותרים בכל אחד מאזורי העיר. אזורים שונים עשויים לקבל טיפול שונה, בהתאם לצורך.

מי מכין את תכנית המתאר?

התוכנית, מקודמת על ידי מינהל התכנון במשרד הפנים והעירייה, ומלווה על ידי צוות בין-משרדי הכולל את נציגי מינהל התכנון, נציגי לשכת התכנון המחוזית, נציגי משרד השיכון, נציגי מינהל מקרקעי ישראל, נציגי משרד התחבורה, נציגי משרד התירות, נציגי המשרד להגנת הסביבה, נציגי משרד הביטחון, נציגי משרד הבריאות, נציגי משרד החקלאות וגופים נוספים כמו רשות הניקוז, רשות העתיקות, קק"ל, חברה להגנת הטבע ועוד.

צוות התכנון כולל מגוון מתכננים ויועצים מהתחומים השונים, בראשותו של אדריכל יאיר אביגדור: תפעול מנהלי, שיתוף ציבור, נוף, תנועה ותחבורה, סביבה, כלכלה, פרוגרמה, תיירות, שימור, מים ביוב ניקוז והידרולוגיה, מחשוב ומיפוי.

מי מאשר את תכנית המתאר ליבנה?

תוכנית המתאר היא תוכנית שבסמכות הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, היא זו המאשרת אותה, לאחר שהומלצה להפקדה על ידי הועדה המקומית. הועדה המחוזית מורכבת מנציגי משרדי ממשלה, ראשי רשויות מקומיות, נציגי ציבור וגופים אחרים.

האם ניתן יהיה לשנות את תכנית המתאר לאחר שתאושר?

לאחר שתאושר תכנית המתאר היא מהווה כאמור מסמך חוקי לפיו יש לפעול. אפשר יהיה בעתיד להציע תכניות נקודתיות, שיהוו שינוי נקודתי לתוכנית המתאר. אישור של תכניות כאלו יהיה תהליך מורכב וארוך הרבה יותר מאישור תכניות שיוכנו בהתאם להנחיות תכנית המתאר. לכן מומלץ למי שיזום תכניות חדשות, לפעול לפי הנחיות תכנית המתאר.

כיצד אוכל להשפיע על תכנית המתאר?

לרשות הציבור עומדות מגוון דרכים להשפיע על התוכנית. הכנת התוכנית תלווה בשיתוף הציבור, מידע על תהליכי השיתוף יתפרסם מעת לעת באמצעי התקשורת השונים, כגון מקומונים ואתר האינטרנט של המועצה המקומית.

בנוסף, התכנית תופקד להתנגדויות הציבור לאחר שתידון בוועדה המחוזית. 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.