תכנית מתאר מקומית  • מידע תכנוני ודו
  • מילון מונחים
  • שאלות נפוצות
  • דרכים להשפיע-שיתוף הציבור
  • שלבי הכנת התכנית
  • ?מהי תכנית מתאר מקומית
  • תכנית מתאר מקומית

מהי תכנית מתאר מקומית?

תכנית מתאר מקומית היא תכנית הקובעת את אופן פיתוח הקרקע בשטח יישוב לשנת יעד מוגדרת (בדרך כלל ל-20 השנים הבאות): אלו אזורים ביישוב ייועדו למגורים, לתעסוקה, למסחר, לשימושים ציבוריים או לייעודי קרקע אחרים; אלו מקומות ראוי לשמור ואלו מקומות ראוי לפתח; מהן ההוראות וההנחיות בהיבטים תחבורתיים, סביבתיים והיבטים רבים נוספים בעלי השפעה על הפיתוח הפיזי של אזורי היישוב השונים. תכנית המתאר אינה קובעת הנחיות למגרשים ספציפיים ואי אפשר להוציא מכוחה היתרי בנייה. תכנית המתאר קובעת הוראות כלליות אשר ינחו את הכנתן של תכניות מפורטות חדשות.

מה ההבדל בין "תכנית אב" לתוכנית מתאר?

תכנית אב היא תכנית רעיונית ואסטרטגית המבטאת את תמונת העתיד הרצויה של היישוב ומציעה קווי מדיניות עקרוניים להתפתחותו, אך היא אינה מסמך חוקי מחייב, בשונה מתוכנית מתאר, שהיא תכנית מחייבת (בעלת מעמד כשל חוק). תכניות מפורטות יידרשו לעמוד בתנאים ובייעודים שיוגדרו בתוכנית המתאר. 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.