חדשות


יבנה עם הפנים קדימה

מפגש תושבים בנושא תוכנית מתאר חדשה לשנת 2035

עיריית יבנה בשיתוף משרד הפנים מקדמת הכנת "תוכנית מתאר חדשה לעיר" לשנת 2035, במסגרת מתקיים תהליך של שיתוף הציבור. תושבי העיר מוזמנים למפגשים עם הצוות העירוני בראשותו של ראש העיר, צבי גוב-ארי והמתכננים.

תכנית המתאר נועדה לשמש כתכנית כוללת אשר תקבע את מדיניות התכנון ואת כיווני הפיתוח של העיר יבנה לשנים הבאות עד שנת 2035. סבב ראשון של מפגשים נערך בחודש מאי אשתקד בו לקחו חלק עשרות תושבים. התוכנית מתייחסת לכלל ייעודי הקרקע - מגורים, תעסוקה, מסחר, שימושים ציבוריים, שטחים פתוחים ואחרים, ואמורה לקבוע לגביהם הוראות כלליות המנחות את התכנון המפורט. התכנית קשורה למרבית הפעולות שהתושב עושה ביישוב מגוריו ובעלת השפעה ישירה על חייו. התכנית מגדירה, לדוגמא, היכן ימוקם מוסד חינוכי, היכן יפתחו עסקים והיכן אפשר לבנות בתים צמודי-קרקע או רבי-קומות.

מטרת המפגשים מחד ליידע את הציבור מהי תוכנית מתאר, הסיבות להכנתה ומשמעותה, ומאידך קבלת משוב מהתושבים באשר לעמדות והעדפות בהקשר לסוגיות השונות העולות כפועל יוצא מתוכנית.

ראש העיר, צבי גוב-ארי, יו"ר ועדת ההיגוי של התכנית: ''תכנית מתאר מקומית ליבנה נועדה לאפשר פיתוח מושכל של שטחי היישוב, באמצעות קביעת הגדרות המייעדות את אזורי העיר השונים לתפקודים, איגום משאבים, חיזוק אזורים שונים באמצעות תפקודים שונים שיוכנסו אליהם וכיוון הפיתוח בהתאם לחזון המקום. תהליך השיתוף הינו חלק מתהליך התכנון והוא משולב בו לכל אורכו כאשר המפגשים ייצרו רעיונות וערכים נוספים".

במפגש תושבים שני עם צוות התכנון של תוכנית המתאר יוצגו תוצרי התכנון. המפגשים יתקיימו במתנ"ס גרמנוב ביום שני, 12/05/2014 בין השעות 18:30 – 21:30 וביום שלישי, 20.5.14 בין השעות 18:00-21:00. 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.