חדשות


"יחד שבטי ישראל"

בבית ספר רבין נפתחו השנה שתי כיתות, המשתייכות למסלול המשותף.

בכיתות המשותפות לומדים תלמידים דתיים, חילוניים ומסורתיים בצוותא, תוך יצירת שפה תרבותית משותפת במקביל לשמירה על הזהות הייחודית של כל תלמיד/ה.

המסלול המשותף שואף לחנך את תלמידיו על יסוד ערכי היהדות, הציונות ומורשת ישראל ומטמיע בקרב התלמידים ערכים מעולם היהדות ומסורת ישראל. כמו כן מסלול זה מזמן מפגש קבוע ומתמשך בין חילוניים, דתיים ומסורתיים תוך יצירת דיאלוג טבעי המביא לידי ביטוי את ריבוי הקולות המתקיים בעולם היהדות, ומחנך לסובלנות, הקשבה ולקבלת האחר.

כל כתה משותפת נחלקת לשתי קבוצות- קבוצת תפילה וקבוצת מפגש.

בכל בוקר תלמידי קבוצת התפילה יוצאים להתפלל עם מורה ותלמידי קבוצת המפגש נשארים בכיתה עם מורה נוספת ופותחים את הבוקר בשיר, בסיפור או ביצירה.

בסיום התפילה והמפגש שתי הקבוצות מתאחדות בכתה ולומדות במשותף כמו יתר הכיתות בשכבת הלימוד את מגוון המקצועות, עפ"י תוכנית הלימודים.

אחת הפעילויות הייחודיות לכיתה, הינה שיתוף פעולה עם שכבת א' של בית הספר התורני "יחידני".במסגרת תוכנית "יחד שבטי ישראל- האחר הוא אני", של משרד החינוך, נפגשים התלמידים משני בתי הספר בדרך של חוויה ומשחק מכירים זה את זה.

בשנת הלימודים הבאה, בית ספר "רבין" עתיד לפתוח כיתה א' נוספת שתשתייך למסלול המשותף.

בית הספר שואף לתת מענה לכל תלמידי השכונה, תוך הטמעת השיתוף, האהבה והערבות בתוך הקהילה ויצירת דיאלוג מתוך כבוד הדדי כמאמר חז"ל: "כל ישראל ערבין זה לזה". 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.