חדשות


לראשונה: בבית הספר ''היחידני'' ילמדו

באמצעות ספרים דיגיטליים

בבית הספר היסודי ממ"ד ''היחידני'' ביבנה יתחילו ללמוד עוד השנה באמצעות ספרים דיגיטליים, במסגרת פיילוט ארצי חדשני של משרד החינוך והתוכנית לבחינת התאמת מערכת החינוך למאה ה-21.

במסגרת התוכנית ילמדו תלמידי כיתות ה'-ו' לפחות שני תחומי דעת (אנגלית, מתמטיקה) באמצעות ספרים דיגיטליים והמנהלים וצוות המורים ישתתפו בהשתלמות בנושא ספרים דיגיטליים והתחומים הנלמדים.

בבית הספר היסודי ממ"ד ''יחידני'' ביבנה פועלת זו השנה השנייה תכנית התקשוב הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 המופעלת ביוזמת עיריית יבנה ומשרד החינוך. ראש העיר, צבי גוב-ארי המחזיק בתיק החינוך אישר את התכנית והפעלתה כפיילוט יישובי. בית הספר נבחר על-ידי מחוז המרכז במשרד החינוך כבית ספר ''מדגים'' ולאחרונה בוצעו בו התאמות והתקנת תשתיות ליישום התכנית. בכל כיתה הותקן מקרן דיגיטלי לרשות התלמידים, בית הספר צויד ב-60 מחשבים ניידים לתלמידים והמורים צוידו אף הם במחשבים ניידים במטרה להמשיך ולפתח את תכנית הלימודים.

בית הספר מונה כ-240 תלמידים וצוותו מפעיל תכניות ייחודיות בתחום התקשוב והטכנולוגיה. פיילוט הספרים הדיגיטליים מתבצע במספר בתי-ספר ברחבי הארץ בהם קיימת תשתית טכנולוגית ופדגוגית מתאימה. מטרת המהלך היא לבחון את דרכי היישום המיטביות לשילוב בספרי לימוד דיגיטליים במערכת החינוך.

ראש העיר צבי גוב-ארי אמר השבוע כי "מערכת החינוך העירונית מתאימה עצמה ללמידה במציאות מתקדמת ומשתנה. כישורי בוגר מערכת החינוך במאה ה-21 הם ראשית כל הבנה ושימוש מושכל בטכנולוגיה להתפתחות והעצמה אישיים, ולשם כך יש לשלב זאת בכיתה בשגרת הלמידה. הנגישות לשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת מתקדמות נועדו לחשוף את התלמיד לאתגרים לימודיים אישיים וקבוצתיים הדורשים יוזמה, סקרנות וחקר".

מנהלת בית הספר, סיגלית חברוני אמרה השבוע כי ''הפדגוגיה החדשנית מאפשרת גישה להוראה מותאמת לכל תלמיד ולהעצמה אישית. התכנים והידע הנלמדים רלבנטיים למציאות הדיגיטלית המשתנה. בדרך זו תתאפשר למידה חווייתית משמעותית ללומד המאפשרת יישום וקידום חומרי הלמידה מעבר לנלמד בדרך הישנה".

 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.