חדשות


ישיבת מועצת העירייה

אושר תקציב העירייה לשנת 2014

"העמקת סל השירותים לתושב, תנופת הפיתוח וההשקעות בחינוך, ברווחה, בשטחים הציבוריים ובפיתוח ושדרוג השירותים בעיר"

בישיבת מועצת העיר שהתקיימה ביום שני, 9/12/13 אושר תקציב העירייה לשנת 2014. תקציב עיריית יבנה לשנת 2014 יעמוד על 257.5 מיליון שקלים, 110 מיליון שקלים יוקצו לתחום החינוך והשירותים החברתיים. ראש העיר, צבי גוב-ארי: "תמשך העמקת סל השירותים לתושב, תנופת הפיתוח וההשקעות בחינוך, ברווחה, בשטחים הציבוריים ובפיתוח ושדרוג השירותים בעיר".

מועצת עיריית יבנה אישרה את תקציב העירייה לשנת 2014 העומד על כ- 257.5 מיליון שקלים. התקציב גובש במהלך החודשים האחרונים על ידי הנהלת העירייה בראשותו של ראש העיר, צבי גוב-ארי בשיתוף גזבר העירייה שמעון חזות ומנהלי האגפים, זאת בהתייחס לתוכנית העבודה העירונית שקבע ראש העיר.

ראש העיר צבי גוב-ארי הדגיש כי התקציב מהווה מענה הולם להמשך פיתוח העיר והמשך מתן סל שירותים איכותי ומגוון לתושבי יבנה. גוב-ארי: "בשנה האחרונה הושקעו בפיתוח העיר מיליוני שקלים, תנופת הפיתוח והבנייה נכרת והינה תוצר של אסטרטגיה עירונית ותכנון ארוך טווח בהתאם ליעדים שקבענו. התקציב ממשיך את מגמת ההתייעלות תוך כדי העמקתה ושמירה על רמת השירות לתושב. נמשיך לשמר ולהרחיב את סל השירותים לתושב, הרחבת מוסדות חינוך, גידול ההשקעות בחינוך, פיתוח התשתיות העירוניות, הפארקים והגנים הירוקים".

בנוסף יושם דגש במענה לצורכי החינוך המיוחד, חיזוק החינוך הטכנולוגי, שדרוג יכולת ההוראה, בנייה ופיתוח תשתיות בתי הספר, הוספת שטחים ירוקים, חידוש פארקים ועוד. שנת 2014 מציבה אתגר בכל האמור לתקציב, שכן היא כוללת התייקרות השירותים כגון פינוי האשפה התעשייתית והביתית, עדכוני שכר בעקבות הסכמים שבין ההסתדרות לממשלה זאת ללא שיפוי מהממשלה, קליטת עובדים במערכות החינוך לטובת מוסדות חדשים בשכונת ''נאות רבין'' ועוד. ראש העיר הודה ליו"ר ועדת הכספים, סגן ראש העיר ד"ר אהוד ויצמן ולחברי הוועדה, לצוות הגזברות בראשותו של הגזבר שמעון חזות ולמנהלי האגפים והמחלקות על תרומתם להכנת התקציב העירוני. 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.