שירותי משרד הפנים


שירותי משרד הפנים ביבנה הונגשו לנכים

שירותי משרד הפנים הניתנים בעיריית יבנה עוברים למען חדש הנגיש לנכים ולציבור הרחב. עיריית יבנה בשיתוף עם משרד הפנים מעמידים לרשותכם סל שירותים בתחום שרותי משרד הפנים לתושבים הרשומים במרשם האוכלוסין כתושבי העיר יבנה בלבד.

שירותי משרד הפנים הניתנים בעירייה:

  • שינוי מען מגורים (לתושבים העוברים להתגורר ביבנה ו/או עדכון מען חדש בעיר).
  • רישום נולדים בתעודת זהות.
  • הודעה על כתובת משלוח דואר.
  • הגשת בקשה להנפקת תעודת לידה ותעודת פטירה.
  • הגשת בקשה לתמצית רישום.

שימו לב: האישורים/טפסים אינם מונפקים בשלוחה. האישורים ישלחו בדואר ע"י משרד הפנים לכתובת המגורים המעודכנת.

השירות ניתן במשרד מחלקת הרכב, בניין העירייה הראשי, רחוב התנאים 1, קומת כניסה, יבנה.

שעות קבלה:

יום שני ורביעי בין השעות 8:00-12:00

יום שני בין השעות 16:00-18:00.

מנהלת השירות: גב' חני רביבו

דוא"ל : hanir@yavne.muni.il

טלפון: 08-9433370, פקס: 08-9327495.

השירות נגיש לנכים ולעגלות. 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.