חדשות


זכאים להנחה? ראש העיר הביא לאישור המועצה

מתן הנחה בתשלומי ארנונה באופן רטרואקטיבי

בישיבת מועצת העירייה שנערכה ביום רביעי, 12.3.14 אישרה המועצה פה אחד את הצעתו של ראש העיר, צבי גוב-ארי לאשר מתן הנחה בתשלומי ארנונה באופן רטרואקטיבי לתושבים הזכאים להנחה.

ראש העיר, צבי גוב-ארי הסביר במהלך הדיון כי הנחות בארנונה שמעניקה העירייה ניתנות מכוח ''תקנות הנחות בארנונה'' ומתייחסות למתן הנחה לגבי שנת הכספים השוטפת בלבד.

בעקבות פניות רבות ועפ"י הוראת משרד הפנים, תהיה העירייה רשאית לקבוע מבחנים למתן הנחה רטרואקטיבית למקרים חריגים, תוך הקפדה על שמירת המסגרת התקציבית של העירייה. בהתאם לכך, הוחלט ע"י המועצה לאשר מתן הנחה רטרואקטיבית לתקופה של עד 6 חודשים נוספים מעבר לשנת הכספים השוטפת.

כך לדוגמא, תושב אשר ימציא אישור ועדה רפואית המאשרת נכות לשנים קודמות (רטרואקטיבית) יוכל לקבל הנחה של עד 6 חודשים נוספים מעבר לשנת הכספים השוטפת.

ראש העיר, צבי גוב-ארי: "חרף המצב הכספי והאתגרים הלא-פשוטים עימם אנו מתמודדים, מצאנו כחובה עליונה לבחון כל דרך אפשרית על-מנת לסייע ולהקל על אותם אלה אשר באמת זקוקים לכך. חברה קהילתית נבחנת באופן הטיפול ומידת הרגישות כלפי החוליות היותר חלשות שבקרבה. בעיר יבנה הדבר בא ידי ביטוי כמדיניות וכדרך חיים".

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי המרכז לתשלומים עירוניים בשעות קבלת הקהל המפורטות באתר העירוני. 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.