חדשות


מועצת העירייה אישרה קבלת הלוואה בסך 4,254,000 ₪ והעברתה למשרד האוצר

במסגרת הסכם והחלטת ממשלה שיזם משרד האוצר, נדרשת עיריית יבנה להלוות לאוצר המדינה סכום של 4,254 מיליון ₪ כהלוואה עומדת לתקופה של 15 שנים. הסכום מיועד למימון מענקי איזון לרשויות המוגדרות חלשות.

עפ"י החלטת ממשלת ישראל, 57 רשויות מקומיות המוגדרות 'רשויות עצמאיות' יעבירו לקופת המדינה סכום כולל של 450 מיליון ₪ בשנת 2014. מדובר ברשויות שאינן נתמכות ע"י המדינה ולא מקבלות מענקי איזון, והן יצטרכו לקחת הלוואה מהבנק כדי להעביר את הסכום.

בישיבת מועצת העירייה שנערכה ביום רביעי, 12.3.14 הסביר ראש העיר, צבי גוב-ארי ואמר כי "עפ"י תחשיבי האוצר נדרשת עיריית יבנה להעביר לקופת האוצר סך של 4,254 מיליון ₪. זוהי מעמסה כלכלית נוספת המועמסת על גבה של הרשות המקומית אשר נאלצת להתמודד עם קשיים ואתגרים לא פשוטים. מאחר ואין בידי העירייה עודפי כספים, נדרש ליטול הלוואה למימון הנושא. לצערי הרב אנו עדים לתרגיל מכוער בו המדינה מכניסה ידה לכיסי האזרחים דרך הרשויות המקומיות". 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.