חדשות


העירייה מגבירה את האכיפה בנושא החזקת כלבים מסוכנים

בתקופה האחרונה הוחרמו בעיר מספר כלבים המוגדרים על-פי החוק כגזעים מסוכנים אשר נמצאו משוטטים והוחזקו ללא רישיון מטעם העירייה. גם כלב אשר אינו מוגדר כגזע מסוכן, במידה ומשתחרר מהחצר עלול לתקוף, כפי שארע לאחרונה בעיר עם כלב רועים אסייתי. "מספיק רגע אחד בלבד של חוסר תשומת לב מצד הבעלים על מנת לגרום לאסון", אומרים בעירייה.

הפיקוח העירוני יגביר את סיוריו בעיר לאתר ולאסוף כלבים משוטטים מכל הסוגים ובעלי הכלבים המשוטטים יקנסו על-פי החוק. חשוב לציין כי החזקת כלבים מסוכנים (אמסטאף, פיטבול, רוטויילר, סטאף אנגלי, פילה ברזילאי, דוגו ארגנטיני, טוסה יפני, בול-טרייר וכו') מחייבים את בעליהם בעמידה בשורה של כללים מחמירים. כך לדוגמא גילו של מחזיק כלב מסוכן יעלה על גיל 18, חובת גידור ונעילת החצר בהם מוחזק הכלב באופן שימנע את יציאתו, הצבת שלטי אזהרה בכל כניסה לחצר, חסימת פה הכלב בחסם בכל עת שיש בסביבה אדם נוסף זולת הבעלים, עיקור/סירוס כלב מסוכן ועוד.

על-פי החוק נגד העוברים על ההנחיות מוטלים קנסות כבדים: כלב מסוכן שחצרו לא מגודרת – 5,000 ₪, אי הסגרת כלב שנשך בתוך 24 שעות- 2,000 ₪, כלב שאינו קשור ברצועה – 1,500 ₪, אי-חיסון כלב- 1,500 ₪, כלב מסוכן ללא מחסום – 1,000 ₪, החזקת כלב ללא רישיון- 500 ₪, שוטטות כלב- 500 ₪, כלב באין שלט- "זהירות כלב בחצר" (בכניסה לחצר בעלי הכלב) – 250 ₪.

בעירייה קוראים לבעלי הכלבים לקיים את הוראות החוק בכדי למנוע פגיעה בשלום הציבור.

 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.