חדשותיבנה בין 15 הערים היציבות פיננסית בישראל

עיריית יבנה ממשיכה להיות מדורגת בצמרת הגבוהה במדד היציבות הפיננסית של הרשויות המקומיות בישראל. העירייה נמצאת במקום ה-15 בדירוג היציבות הפיננסית של הערים בישראל, כך עולה ממחקר שערכה חברת המידע העסקי CofaceBdi במסגרת דירוג BdiCode לשנת 2016.

ראש העיר, צבי גוב-ארי: "עיריית יבנה מתנהלת בצורה אחראית ויעילה בזכות כל אחת ואחד ממנהליה ועובדיה המחויבים לשמירה על הקופה הציבורית. אנו נמשיך לפעול בדרך זו גם בעתיד".

היציבות הפיננסית של רשות מקומית הינה תוצאה, בין השאר, של הכנסות הרשות, המצב הסוציו-אקונומי של התושבים (דירוג מ-1 עד 10), היכולת לגבות תשלומים וחובות והתנהלות יעילה של העירייה, הן מבחינה תפעולית והן מבחינה פיננסית. עיריית יבנה מדורגת במקום ה-15 מבין הרשויות המקומיות בארץ, עלייה של מקום אחד בהשוואה לדירוג היציבות בשנה הקודמת. ההישג מרשים במיוחד בהתחשב בדירוג הסוציואקונומי הנמוך יחסית של העיר (בזמן הכנת הדו"ח: 5 מתוך 10). הפרמטרים הפיננסיים של יבנה נמצאים כל העת במגמת שיפור מה שהוביל את המודל של הדירוג להציב אותה גבוה ברשימה.

מהנתונים עולה כי ההכנסה העצמית ביחס לסך ההכנסות עומד על 67% (ארנונה, היטלים, אגרות וכדומה) והיתרה ממקורות נוספים כגון משרדי ממשלה. אחוז הגבייה מסך החיוב השוטף עמד על כ-97%! ככל שהיחס בין הכנסה עצמית לסה"כ ההכנסות גבוה יותר כך גם האיתנות הפיננסית של הרשות המקומית גבוהה יותר. יבנה מקדימה בדירוג ערים גדולות כמו ראשון לציון (מקום 16), נתניה (19), ירושלים (21), רחובות (22) ועוד.

הדירוג עפ"י BDi משקלל את נתוני המועצות והעיריות בהיבט של החוסן הפיננסי, מוסר התשלומים והיעילות לצד סיכון עסקי נמוך. כדי לבחון חוסן פיננסי נבחרו מדדים המשקפים את יכולתן של העיריות לעמוד בהחזר חובות. הדירוג כלל את כל הערים עם לפחות 40,000 תושבים בדירוג סוציו־אקונומי 4־10 והוא התבסס על נתוני הלמ"ס, דוחות כספיים של העיריות והמועצות ועוד.

תקציבה של עיריית יבנה משקף המשך עשייה עירונית נרחבת המבססת את העיר בקדמת הערים האיכותיות והמובילות במדינת ישראל. תוצאות ההשקעה ניכרות בכל תחומי החיים תוך שהיא מביאה לידי ביטוי אחריות ציבורית וניהולית ארוכת טווח, חשיבה כוללת שאינה מתמקדת רק בהישגים לשנה הקרובה, אלא מתוכננת בקפידה גם לשנים הבאות, מתוך מטרה להפוך חזון כולל למציאות. כל זאת נעשה לצד שמירה קפדנית על האיזון התקציבי של הרשות וניהול כלכלי מחושב. הקצאת המשאבים נעשית באחריות רבה, במסירות ובקפדנות, וזאת מבלי להעלות את שיעור הארנונה מעבר לשיעור המתחייב הנגזר מהנחיית משרד הפנים.בהקשר זה יש לציין כי תעריפי הארנונה ביבנה ממשיכים להיות נמוכים ביחס לערי הסביבה ובכל התחומים: מגורים, מסחר ותעשייה. עפ"י מדיניותו של ראש העיר, צבי גוב-ארי נמנעה העירייה מלבקש העלאה חריגה בארנונה למגורים ב-8 שנים האחרונות. כמו כן, העירייה אינה זוכה למענקי איזון שמעניק משרד הפנים לרשויות שונות, דבר המעיד על עצמאות ואיתנות פיננסית. כך למשל, על בסיס דו״חותיה הכספיים לשנת 2015, קיים עודף בתקציב הרגיל של 730 אלף ש"ח, כאשר בשנה קודמת עמד העודף בתקציב הרגיל על 2.663 מיליון ש"ח. כמו כן, עומס המלוות של העירייה ירד מ-39 מיליון ₪ בשנת 2014 ל- 33 מיליון ₪ בסוף שנת 2015.

תקציב עיריית יבנה לשנת 2017 עומד על כ-311.5 מיליון ₪ ומבטא גידול בבסיס של 7.6% בהשוואה ל-2016 אז עמד התקציב על 289.3 מיליון ₪.

בשנה האחרונה זכתה העירייה בפרס משרד הפנים על ניהול כספי תקין בזכות התנהלות כספית ומנהלית תקינה, התנהלות אחראית של בעלי התפקידים ברשות, בדיקת הדו"חות הכספיים, בחינה מתמדת של תזרים המזומנים, תפקוד תקין של מערכת האכיפה והגבייה, מעקב ובקרה אחר התקציב השוטף, התייעלות מתמדת במתן השירותים לתושב נוכח מסגרת התקציב, ועוד.

לדברי תהילה ינאי, מנכ״לית משותפת בחברת CofaceBdi, ״אנחנו רואים לאורך השנים שלא רק הדירוג סוציואקונומי מעיד על היציבות הפיננסית של העיריות והמועצות המקומיות השונות. התנהלות פיננסית נכונה של עירייה, היכולת שלה לגבות את הכספים המגיעים לה וניהול נכון של תקציבה בסופו של דבר משרת את התושבים, שיכולים לקבל שירות טוב יותר״.

ראש העיר, צבי גוב-ארי אמר השבוע: "עיריית יבנה מתנהלת בצורה אחראית ויעילה בזכות כל אחת ואחד ממנהליה ועובדיה המחויבים לשמירה על הקופה הציבורית ואנו נמשיך לפעול בדרך זו גם בעתיד. יבנה נמצאת בהליך התחדשות ופיתוח רחב-היקף כמותו לא ידעה העיר, דבר הנעשה תוך שמירה והקפדה יתרה על תקציב מאוזן והתייעלות מתמדת. המיקום הגבוה במדד משקף את שאיפתנו לבצע את עבודתנו נאמנה, להעניק את השירות הטוב ביותר, למלא אחר חוקי המדינה, לגבות ארנונה באופן צודק ושוויוני ולאכוף חוקים נוספים, כגון אגרות בנייה, רישוי עסקים ועוד".

פורסם בתאריך: 31/01/2017 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.