• דרושים/ות   (הודעות הדרושים מתייחסות לגברים ונשים כאחד)

דרושים/ות תאור טופס הגשת מועמדות
עו"ס מרכז עוצמה ועו"ס מיצוי זכויות מנהלת אגף שרותי רווחה
רכז/ת מתנדבים מנהלת אגף שרותי רווחה
מכרז לתפקיד רכז/ת לבני נוער במצבי סיכון ומשפחותיהם 50% רשת למרכזים קהילתיים
מדריך/ה בסדנה המקצועית לעיצוב שיער אגף החינוך
מנהלת חטיבה עליונה בבית הספר גינזבורג האלון אגף החינוך
מרכז/ת תחנה לייעוץ נישואין וסדרי דין אגף לשרותים חברתיים
מפקחים/ות בפיקוח העירוני וחניה (הארכת מועד) פיקוח העירוני
מזכיר/ת אגף החינוך אגף החינוך
רכז/ת מל"ח באגף הבטחון החירום, פיקוח ושיטור עירוני אגף הבטחון
מפקחים בשיטור העירוני פיקוח
רכז/ת מתנדבים אגף הרווחה
עו"ס צעירים אגף הרווחה
רכז/ת לבני נוער במצבי סיכון ומשפחותיהם 100% רשת למרכזים קהילתיים
עובדת סוציאלית משפחה אגף הרווחה
מאבטחים למוסדות החינוך בעיר מוסדות החינוך
רכזת צהרונים 100% משרה רשת מרכזים קהילתיים
מתנדבים לעמותת טספצ'ין
למרכז הלמידה לנוער דרושיםו/ת מורים/ות למקצועות רבי מלל ומדעים עמותת טספצ'ין בעיר יבנה