חדשות


האנטנות באצטדיון הכדורגל יוצבו לאחר בדיקת מומחה מוסכם שייבחר ע"י התושבים, ראש העיר הסכים לממן את עלויות הבדיקה

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יבנה בראשותו של ראש העיר, צבי גוב-ארי נענתה בישיבתה האחרונה מיום 1.6.15 לבקשת התושבים והחליטה לאשר את התקנת האנטנות הסלולריות על עמודי התאורה באצטדיון הכדורגל העירוני, בכפוף לקבלת חוות דעת מומחה בעל רישיון של המשרד להגנת הסביבה אשר ייבחר ע"י נציג התושבים. ראש העיר אמר כי העירייה תהיה מוכנה אף לשאת בעלויות מימון הבדיקה.

כזכור במסגרת עבודות השיפוץ באיצטדיון הוצבו מתקני התקשורת, באופן זמני, על-גבי ניידות ועמודים בשטח צמוד אליו. כעת, עם השלמת העבודות והקמת עמודי התאורה החדשים באצטדיון (מגדל השידור הוסר) נענו החברות הסלולריות להצעת העירייה להציב את מתקני הגישה בגובה רב על-גבי עמודי התאורה, במקום האתר הקודם של מגדל התקשורת שמעל היציעים, כלומר מדובר בשינוי מיקום באותו מתחם.

חשוב לציין כי הודות לפעילות מאומצת של העירייה מול חברות הסלולריות פונו בשנים האחרונות אנטנות רבות אשר היו ממוקמות בקרבה לאזורי מגורים, חלקן פורקו וחלקן הועברו לשטחים פתוחים ומרוחקים. בפעולה זו הובטח פיקוח ושליטה טובים יותר של נושא האנטנות לטובת הציבור.

בוועדה הודגש כי התקנת האנטנות על עמודי התאורה תעשה בהתאם לכל הוראות הדין והדרישות המקצועיות של המשרד להגנת הסביבה וכי לא נשקפת מהן כל סכנה. עוד צוין כי המרחק הרב בין האנטנות לבתי המגורים הקרובים אינם מהווים סכנה כאשר השפעת הקרינה הינה לטווח של מטרים ספורים בלבד. 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.